SPRACUJEME VÁM POSUDOK! - ORNITOLOGICKÉ POSUDKY

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SPRACUJEME VÁM POSUDOK!

F.A.Q. │ Najčastejšie otázky

Prečo sú ornitologické posudky potrebné? 

Takmer všetky voľne žijúce vtáky sú u nás zákonom chránené, čo vyplýva aj z prijatej európskej legislatívy a z príslušných smerníc (hlavne Smernica o vtákoch). Európska únia dbá aj na ochranu tzv. druhov európskeho významu, ktoré sú medzi týmito chránenými druhmi špeciálnou kategóriou. Všetky sú ohrozené ľudskými aktivitami a väčšina z nich je aj na ústupe. Zabezpečenie ochrany ich lokálnych populácií však leží predovšetkým na pleciach samotných členských krajín a teda aj nás. Aj naše úrady a obce preto neberú potenciálne hrozby v čase reprodudkcie vtákov na ľahkú váhu. Kladné rozhodnutie o výrube drevín či krovín s hniezdami zákonom chránených vtákov, či zle načasovaný výrub, môžu vyjsť prekne draho žiadateľa aj úrad. Spoločenská hodnota "hniezdnej cenózy" na niekoľkých drevinách sa môže vyšplhať až do astronomických súm. Je preto aj v ich vlastnom záujme, aby ku každej žiadosti o výrub v čase od marca do augusta vyžadovali ornitologickú obhliadku.     

Sú nevyhnutné? Nedá sa ísť inou cestou?

Nie sú nevyhnutné, ale v takom prípade je potrebné s výrubom počkať až do skončenia vegetačnej sezóny, resp. do konca reprodukčnej sezóny vtáctva. Bez ornitologickej obhliadky je s výrubom možné začať najskôr až v októbri. Nechať si vypracovať ornitologický posudok ale neznamená automaticky, že na stromoch "nebudú" žiadne aktívne obsadené hniezda. Ak sa nájdu, profesionálny ornitológ vie stanoviť dobu výrubu vo vegetačnej sezóne bez toho, aby došlo k akejkoľvek ujme na životoch hniezdiacich vtákov, väčšinou je to otázka niekoľkých dní až týždňov v závislosti od veku znášky či mláďat. Následne sa určí postup, ktorý spĺňa aj požiadavky na ochranu vtákov, aj požiadavky žiadateľa. 

Koľko sa bežne platí za obhliadku a zhotovenie posudku?

Spracovateľov ornitologických posudkov je viacero a každý má iné hodnoty a nároky, každopádne výsledná cena je najmä otázkou toho, na koľko si posudzovateľ dokáže oceniť vlastnú prácu a či ho miestne úrady (orgány ochrany prírody) akceptujú. Kľúčovým faktorom je aj to, koľko dokáže venovať obhliadke času. Tí, ktorí urobia trojhodinovú dôslednú obhliadku drevín určených na výrub a ovládajú metodiku mapovania hniezd väčšinou pýtajú za jeden posudok 100 až 200 EUR, sú však aj takí "posudzovatelia", ktorí k predmetným drevinám ani neprídu, alebo im venujú päť minút, takí idú zvyčajne hlboko pod obvyklú cenu. Na takéto ponuky však treba dávať pozor! Zanedbaná obhliadka môže mať pre žiadateľa aj úrad veľmi nežiadúce až trestnoprávne dôsledky a pre vtáky to znamená v mnohých prípadoch istú záhubu. Podozrivo nízka cena je znakom amaterizmu, veľmi často ide o podvodníkov, ktorí ani nie sú ornitológmi. Neprimerane vysoká cena za posudky je už naopak minulosťou.

Ak teda potrebujem ornitologický posudok, na koho sa obrátiť a ako postupovať?

Môžete sa obrátiť aj na nás. Sme časovo flexibilní, vieme Vám zrealizovať obhliadku drevín spolu s napísaním posudku už do 24 hodín a to kdekoľvek na Slovensku. Stačí vyplniť objednávkový formulár alebo nás kontaktovať telefonicky na čísle 0911 10 99 55 prípadne e-mailom na ornis@ornis.sk. Dohodneme si termín a čas obhliadky, prídeme, zmapujeme hniezda, napíšeme posudok a pošleme faktúru. Platí sa až po dodaní posudku, žiadne zálohy. Za objednávku považujeme buď Vašu vlastnú, podpísanú, ktorú nám pošlete s dohodnutými údajmi a podkladmi na náš e-mail alebo poštou, alebo zmluvu o dielo, ktorú spolu podpíšeme, prípadne vyplnenú elektronickú objednávku (cez vyššie spomenutý formulár).
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky